Şerit Testereler

DOĞRU ŞERİT TESTERENİN SEÇİMİ

1. Şerit uzunluğu
Şerit boyutları kullanılan kesim makinasına bağlıdır.
2. Şerit genişliği
Yatay çalışan makinalarda şerit genişliği üretici tarafından belirlenir. Dikey çalışan makinalar şerit genişliğinde daha fazla varyasyona izin verebilirler. Fakat genel kural şudur:  Şerit genişliği ne kadar fazla olursa stabilite de o oranda artar. Çevre kesimlerinde kesilecek en küçük yarıçap şerit genişliği için sınırlayıcı faktördür.
3. Kesme ucu malzemesi
WIKUS dört ana kesme ucu malzemesi grubu sunmaktadır. Kesilecek malzemenin işlenilebilirliği kesme ucu malzemesini belirlemektedir.
4. Diş sayısı
Burada belirleyici olan, testerenin malzeme ile olan temas uzunluğudur. Sağdaki tablo en alt ve en üst limit değerlerini göster-mektedir.
5. Diş Form
Ürünlerimizin sahip olduğu farklı dişformlarında seçenekler, sahip olduğumuz teknolojilerle, kesme ucu malzemeleri ile testere boyutları göz önüne alınarak, optimize edilmiştir.